3-regio concerten DANKWOORD

Eerst en vooral wil ik IEDEREEN proficiat wensen voor een prachtige prestatie van het voorbije project. Een project met maar liefst 4 uitvoeringen! Eupen, Luik, ons eigen Heusden en tot slot Brussel. Een niet te onderschatten onderneming! Zowel organisatorisch als muzikaal. Maar ook dit hebben we dankzij de inzet van velen tot een goed einde gebracht.

Voor de leden was dit een investering omdat de generale repetities doorgingen in Luik (niet bij de deur!) en de uitvoeringen tijdens weekenden plaatsvonden. Vandaar ook nog eens een dikke pluim voor de vrouwelijke leden onder ons met werk en gezin. Dat mag ook eens gezegd worden!

Voor de koren was dit een hele uitdaging omdat we liederen in de verschillende landstalen zongen…en dit met +/-150 zangers! Ritme, uitspraak, wennen aan een andere dirigent, lang rechtstaan, allen op toon blijven,…het is niet simpel met zo’n grote groep. Maar dat maakte dit project net boeiend. Daarom ook proficiat voor jullie discipline en blijvende concentratie tijdens de partij/generale repetities en uitvoeringen.

Elk koor bracht ook een eigen kort programma. Een leuk detail: de koren wisten niet op voorhand wat de anderen gingen brengen. Ieder koor moest op voorhand zijn eigen programma voorbereiden. Een aangename verrassing voor koor en publiek want het programma was erg gevarieerd. Van een Mika medley (Les Bengalis Luik) tot een intiemer a cappella nummer (Musica Cantica Eupen). Voor ieder wat wils dus.

Dat dit concept bij het publiek in de smaak viel was te merken aan de staande ovatie die we na de uitvoeringen kregen! Maar deze was ook dik verdiend!

Ook hebben we (letterlijk) gescoord met ons concert in Berkenbos. Diezelfde avond hebben we samen met de andere koren België zien winnen van Rusland, wel met de nodige spanning (de verbinding die het soms liet afweten). Om het koorseizoen in schoonheid af te sluiten wil ik naast de leden ook enkele mensen in het bijzonder bedanken voor hun bijdrage:
Raymond Beerten: u heeft dat schitterend gedaan. Uw teksten waren zeer mooi samengesteld en zeer goed overgebracht (in 3 talen!). De techniek liet het soms afweten maar ook hieruit blijkt hoe professioneel je hiermee bent omgegaan. Daarbij heb ik ook de reactie gekregen ‘die man heeft een zeer aangename en warme stem’. Voor herhaling vatbaar dus ;-)
Peter Joris: een dikke dikke merci voor de vele mooie professionele foto’s en technische hulp!
Bruno onze dirigent: 1000x dank voor uw gedrevenheid, aanstekelijk enthousiasme, geduld, nachtwerk met het (her)schrijven van partituren, onvoorwaardelijke steun aan leden en bestuur, enz…….. :-)
IEDEREEN die heeft meegeholpen met de organisatie: podium opbouw (ons mannen en de mannen van ‘t Weyerke!), hulp in de zaal van de leden (en familie), decoratie, inkom, verkoop jetons, broodjes smeren (leden van seniorenkoor), opruim achteraf…ALLEN HARTELIJK BEDANKT!  Fijn dat we op jullie kunnen rekenen!

Kortom een hele verrijkende toffe muzikale ervaring. België is rijk…rijk aan cultuur, talen, monumenten, muziek,… Ook de gastvrijheid van de andere koren, de verbroedering (met telkens een uitgebreid buffet), de hartelijke samenwerking maakt dat dit project meer dan geslaagd is. Zoals Willy Vancluysen het mooi verwoord: ‘140 uitvoerders hebben gedurende deze 4 concerten het beste van zichzelf gegeven. Op die manier hebben zij hun landgenoten duidelijk gemaakt dat muziek universeel is en boven politieke discussies staat waar men maar niet uit geraakt !’

Ik ben trots op jullie, onze prestatie, de andere koren,….op België.

Verder wens ik jullie een fijne en zonnige vakantie toe! Tot volgend koorjaar!

Sara
in naam van het bestuur

 

REACTIES

“Ik heb heel lovende commentaren gehoord van goeie muzikanten!”

” De locatie was ook enorm mooi, een zeer leuk project.”

“Het was geweldig! Ook voor ons.”

“Super!”

Vandaag ons 3 regioconcerten (Eupen, Luik, Heusden) afgesloten in Brussel in de kerk van ons koningshuis op de Koudenberg aan het paleis. 140 uitvoerders hebben gedurende deze 4 concerten het beste van zichzelf gegeven. Op die manier hebben… zij hun landgenoten duidelijk gemaakt dat muziek universeel is en staat boven politieke discussies waar men maar niet uit geraakt !!!!! Bedankt koorleden en dirigenten van de andere koren ! Voor Exsultate uit Heusden mag er gerust en vervolg komen

“Proficiat met uw prachtig concert. Exsultate moest zeker niet onderdoen voor de andere koren. “Ich bete an die Macht der Liebe” was prachtig, ontroerend zelfs. Veel succes in Luik en Brussel.”

“Mijn zus was in elk geval razend enthousiast.  Ze had kippenvel momenten beleefd en enorm genoten. En waar ik een beetje verbaasd van was: ze vond “Marc groet ‘s morgens de dingen” heel origineel en prachtig. Dus enkel positieve reacties van die kant (trouwens van mijn kant ook)!”

“Een reactie van een van onze vrienden (de eerste keer dat hij en zijn vrouw ons koor hoorde) in Berkenbos: zij waren “zeer ontroerd” door wat ons koor gebracht heeft. De keuze van de liederen en de betrokkenheid waarmee ze gebracht werden.” De mensen (familie en andere vrienden) die ik achteraf gesproken heb, zijn met een goed gevoel naar huis gegaan. Zij hebben stuk voor stuk genoten van het enthousiasme, de sfeer en de gemoedelijkheid van het hele gebeuren.”

DANKWOORD VINCENT

Dankwoord van Vincent Claassens, dirigent Les Bengalis de Liège. (vertaling Raymond)

Beste vrienden
Ik stond erop in eigen naam en in naam van “les Bengalis” jullie te danken voor jullie sympathie en jullie inbreng. Jullie, koorleden van de drie gemeenschappen, hebben in zeer snel tempo nieuwe liederen aangeleerd. Jullie hebben er verscheidene uren repetitie en soms zeer lange afstanden voor over gehad. Jullie hebben er een erezaak van gemaakt de andere koren vriendelijk en comfortabel te ontvangen. Jullie hebben aanvaard lang te repeteren…soms zeer lang.
En bovenal hebben jullie het publiek vier zeer mooie concerten aangeboden, gezongen door “gepassioneerden” met veel “koorhart” (woordspeling coeur/choeur = hart/koor).
En vooral hebben jullie bewezen dat alles uitvoerbaar is wanneer ieder zijn best doet en zijn trots en vooroordelen opzij zet ten dienste van een mooi project. Dat zou ook zo moeten kunnen in de politiek…helaas zingen politici niet in een koor…ze zouden het moeten proberen, het is een goede opleiding.
Jullie hebben twee beminnelijke en competente dirigenten die jullie zullen doen beseffen wat een geluk het is te werken met open en innemende mensen. Wees dankbaar daarvoor en laat het hen voelen! Wij hebben vier mooie muzikale momenten meegemaakt in jullie gezelschap, een hartelijke knuffel daarvoor vanuit onze Luikse regio.Dank ook voor het begrip, ook al zijn we soms een beetje “explosief” en “impulsief” (maar zo zijn we nu eenmaal in Luik). Toch verzeker ik jullie dat ze erg hun best hebben gedaan!
Voor al deze dingen danken wij jullie, en, zoals men bij ons zegt “we geven jullie een dikke kus.” Misschien tot binnenkort?

Vincent

Chers amis
Je tenais à vous remercier en mon nom et au nom des Bengalis pour votre sympathie et votre investissement. Vous , choristes des 3 communautés , avez appris des nouveaux chants très rapidement. Vous avez consacré de nombreuses heures de répétition et de trajets parfois très longs. Vous avez mis un point d’honneur à recevoir les autres groupes avec amitié et confort. Vous avez accepté de répéter longuement , …parfois très longuement.
Et surtout vous avez offert au public quatre TRES beaux concerts, chantés par des passionnés avec beaucoup de c(h)oeur.
Vous avez prouvé que tout est faisable quand chacun fait de son mieux et met de côté son orgueil et ses préjugés au service d’un beau projet. Cela devrait aussi se passer comme cela en politique…hélas les politiciens ne chantent pas dans une chorale… ils devraient essayer, c’est une bonne formation.
Vous avez deux chefs de choeurs adorables et compétents, et vous devez être conscients de la chance que vous avez d’avoir des personnes aussi ouvertes et humaines à la direction ! N’oubliez pas de les remercier car ils le méritent. Nous avons passé quatre beaux moments musicaux en votre compagnie, et nous vous embrassons de notre pays de Liège. Merci de nous avoir supportés, car nous savons que parfois nous sommes un peu trop “explosifs” et “dissipés” mais telle est notre nature à Liège… et encore je vous assure qu’ils ont fait beaucoup d’efforts :-)
Pour tout celà , nous vous remercions , et comme on dit chez nous “nous vous faisons une grosse baise”. Peut être à bientôt  ?

Vincent

Alle foto’s (256!) kan je bekijken en downloaden in ons online album.

http://www.flickr.com/photos/koorexsultate/sets/72157645034909308/

2016-12-24T11:38:55+00:00
X