PRIVACYVERKLARING – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION (GDPR)

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe regeling omtrent uw privacy in voege.

Exsultate hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.
In onze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Exsultate houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees onze volledige privacyverklaring hier:

https://www.exsultate.be/privacy-statement/