ERELEDEN & SPONSORS

Beste cultuur- en koorliefhebber,

Al 60 jaar lang speelt Exsultate een prominente rol in het sociale en culturele leven van onze gemeente. Meer dan 500 optredens staan ondertussen op de teller. Wie onlangs ons feestconcert Gloria, ter ere van 60 jaar Exsultate, heeft bijgewoond, was getuige van de gedrevenheid en enthousiasme van het koor. Ook op muzikaal vlak mochten we vele lovende en positieve reacties ontvangen van zowel muziekliefhebbers als kenners. We mogen spreken van een succesvolle mijlpaal in de geschiedenis van Exsultate.

Achter deze groeiende impuls schuilt de gedrevenheid van een enthousiaste groep koorleden en hun energieke, professionele dirigent, Bruno Sprengers. In deze tijden van grote muzikale invloeden en vernieuwingen, gaan zij de uitdaging aan om het koorleven in Limburg te verfrissen en te versterken. Het is immers een spijtig feit dat vele plaatselijke koren verouderen, verkleinen, verdwijnen…
Exsultate heeft echter andere plannen!

De muzikale ziel van Bruno en de aanstekelijke kracht van het koor drijft hen om Exsultate uit te bouwen tot een “vocaal begrip” in de regio West-Limburg. En met succes! Het koor verjongt, breidt uit en concerteert op zeer regelmatige basis.
Het hart van Exsultate klopt! En niet enkel muzikaal. Met de nieuwsbrieven, de koordagen, de website, de maandelijkse ‘koorcafés’,… vormt het koor een hechte sociale groep, vol sprankelende energie!

Wilt u ook graag deel uitmaken van onze muzikale kring? Voelt u zich betrokken met het kloppend hart van Exsultate en haar dirigent?
Dan kunt u uw steentje bijdragen door ons financieel te ondersteunen. Investeren in regionale koorcultuur is immers goed voor ‘alle’ mensen: kwaliteit bieden en geslaagde concerten brengen – mét mensen en dóór mensen van bij ons – dat verrijkt toch de samenleving. Want zingen is niet alleen gezond; het maakt mensen blij en muziek schept een band tussen zangers en publiek.

ERELEDEN FORMULES

Erelid

50jaarlijks
  • 2 vrijkaarten met voorbehouden plaatsen
  • 1 extra consumptie

Steunend Erelid

75jaarlijks
  • 3 vrijkaarten met voorbehouden plaatsen
  • 2 extra consumpties

Beschermend Erelid

100jaarlijks
  • 4 vrijkaarten met voorbehouden plaatsen
  • 4 extra consumpties

Zilveren Erelid

125jaarlijks
  • 5 vrijkaarten met voorbehouden plaatsen
  • 5 extra consumpties

Gouden Erelid

200jaarlijks
  • 10 vrijkaarten met voorbehouden plaatsen
  • 10 extra consumpties

Mail naar bestuur@exsultate

SPONSORFORMULES ZELFSTANDIGEN/BEDRIJVEN

We hebben ook interessante sponsorformules voor zelfstandigen/bedrijven contacteer ons via bestuuratexsultatedotbe